Ankara Anlaşması Kapsamında ECAA Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Ankara Anlaşması Kapsamında ECAA Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 1. Kimlik bilgileri
 2. Eğitim ve tecrübeye ilişkin dökümanlar
 3. Sermaye belgeleri
 4. Mektuplar (referans, potansiyel, niyet mektupları)
 5. Eş – çocuk ile birlikte gidilecekse buna ilişkin ek evraklar
 6. İş planı

1)KİMLİK BİLGİLERİ:

  1. Pasaport:

Kişinin kimlik bilgilerini içerir sayfaların fotokopisinin alınması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı için alınmış başka vizeler var ise onların da eklenmesi tavsiye edilmektedir.

  1. Sabıka Kaydı:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

  1. Vukuatlı Nüfus Kağıdı:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

  1. İkametgah:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

EĞİTİM VE TECRÜBE:

  1. Diploma ve transkript:

İngiltere’de kurmak istediğiniz bir iş alanına ilişkin bir diploma sahibiyseniz diploma ve transkript koyulması gerekmektedir.

  1. Mesleki Sertifikalar:

Eğer bir diploma sahibi değilseniz, edindiğiniz mesleki sertifikalar eklenmelidir. (Ör: kuaför, çırak vs.)

  1. SGK Hizmet Dökümü:

Evrak e – devletten temin edilebilir. Özel olarak barkodlu olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Meslek kodu uyumuna da dikkat edilmelidir. (Yani yapılacak iş ile İngiltere’de yapmayı planlanan iş uyumlu olmalıdır. Eğer ki bir uyumsuzluk varsa bunlar için mesleki sertifikalar ve uzmanlık sertifikalarıyla destek gerekmektedir.

  1. Özgeçmiş:

Kişi, yaptığı işe ilişkin bir ödül almışsa veyahut da bir seminere eğitime katılmışsa buna ilişkin fotoğrafları, sertifikaları dosyaya eklenmesi önerilmektedir.

  1. Ticari Sicil Kayıtları, Faaliyet Belgeleri, Resmi Gazete Evrakları, Vergi Levhaları:

Kişi kendi işiyle uğraşıyor ise; şirkete ilişkin yukarıda belirtilmiş evrakları da başvuruya eklemesi gerekmektedir.

SERMAYE

-Geriye doğru 1 yıllık ıslak imzalı, İngilizce banka hesabı dökümü.(Bankalardan talep edildiğinde temin edilecektir.)

-Sermayenizi göstereceğiniz ıslak imzalı, İngilizce banka hesabının gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sermayenin kaynağının da belirtilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin çözüm önerileri de şunlardır:

Altın bozdurma:
*Altınlarla güncel ve düğün fotoğrafları
*EFT dökümanı
*Bozdurma sonrası ıslak imzalı, İngilizce hesap dökümleri

Taşınır veya taşınmaz yoluyla:
*Aracın önceden ruhsat fotokopisi çekilmelidir.
*Satış tapu fotokopisi
*Bankaya aktarılan satış bedellerinin ıslak imzalı banka dökümleri
*Satış sözleşmesi

Hibe/Bağışlama:
*Paranın gönderildiğine dair EFT dekontu
*Paranın alındığına dair ıslak imzalı banka dökümleri
*Hibe eden/bağışlayan kişinin geriye doğru 1 yıllık banka hesap dökümleri
*Hibe eden/bağışlayan kişinin SGK dökümleri
*Hibe edenin taşınır – taşınmaz mal varlığına ilişkin tüm belgeler
*Hibe mektubu: Bağışlayanın adı, soyadı, taraflar arasındaki bağın ne olduğu(anne – baba – arkadaş), bağışladığı para miktarı ve gönderilen paranın bir daha geri istenmeyeceğine dair beyanda bulunduğu mektup. (İletişim bilgileri ve imza olmalı.)

4)MEKTUPLAR

a)Niyet Mektubu:
Maksimum bir sayfa olmalıdır.(Niyet mektubuna ilişkin örnekler, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.) İş planı özeti ve öz geçmişten bahsedilmelidir.
b)Potansiyel Müşteri Mektubu:
İngiltere’ye gittiğinizde sizinle çalışabileceğini belirten yazı,o kişiyle nasıl tanıştığınız, hangi hizmetleri vereceğinizi de ihtiva etmelidir. (Potansiyel müşterinin iletişim bilgileri ve imzası yer almalıdır.)
c) Referans Mektubu:
Mevcut veya eski iş yerlerinden temin edinebilir olan bu referans mektubu iş kapasitesinizi ve yeterliliğinizi ortaya koyacaktır.(Referans mektubu taslağı, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.)

5)EŞ – ÇOCUK

-Eşinizin adli sicil kaydı:
E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.
-Eşinizin SGK Kaydı:
E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.
-Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası:
-Çocuğunuz öğrenci ise öğrenci belgesi
-Çocuk için consent mektubu:
Çocuğunuzun giderlerini karşılayacağınıza dair anne ve babanın taahhütname vermesi gerekmektedir.
-Muvafakatname:
Eşlerden sadece biri başvuruyorsa diğer eşten alınması gerekmektedir. Bu evrak noterden alınmalıdır.

6)İŞ PLANI (Buna ilişkin detaylı araştırmalarımızı tarafımızdan talep edebilirsiniz)

a)İş özeti :
Hangi işi nasıl yapacaksınız, hangi hizmetleri vereceksiniz vs
b)Pazar araştırması, SWOT analizi::
Yapılan araştırmalar sonucu yapılacak işin, İngiltere’de ihtiyaç olunan bir alan olduğu ispat edilmelidir. Google’da araştırmalar yapılarak bir analiz yapılabilir. SWOT analizi olarak ise; güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, fırsatlar ve tehditler olarak dört başlıklı bir analiz yapılması gerekmektedir.
c)Pazarlama stratejileri:
d)Finansal tablolar, bireysel şirket gelir – gider tablosu:
Not: Bir başvuru ücreti kesinlikle yoktur. Eğer vize başvuru merkezinde evraklarınızı dijital ortama aktarmak için yardım talep etmeyi seçerseniz 23 pound’luk ödeme alırlar. Ayrıca fotoğraf çekilmesine de gerek yoktur.

Av. Zeynep Esen

Related Posts

Leave a Reply