İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku hizmet başlığımızda; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları incelemekteyiz.

  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Konuları
  • İş Akdinin Feshi
  • Maddi-Manevi Tazminat Davaları
  • Kıdem İhbar Tazminat Davaları
  • Meslek Hastalığı Tespiti Ve Tazminat Davaları
  • Hizmet Tespit Davaları
  • İşe İade Davaları
  • Sözlü Ve Yazılı Danışmanlık
  • İş Sözleşmelerinin Feshi
  • Göçmenlik Çalışma Ve İkamet İzinleri