Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Ekibimiz

VICTORIA WILLIAMS

Yabancılar Departman Yöneticisi

Yabancı Hukuku Hizmetleri

A) Gayrimenkul Alım - Satımı

BUYING PROPERTY in TURKEY

There are numerous reasons for buying property in Turkey, be it for investment, a summer or retirement home or even to gain Turkish citizenship. The combination of favourable exchange rates, climate and culture are also encouraging more people from all over the globe to look more closely at the opportunities available all over the country.

 

The purchase process itself is reasonably straightforward and you may even hear that it is not compulsory to employ the services of a lawyer. While this is true, a law firm experienced in real estate matters in Turkey can anticipate and investigate potential issues and legal technicalities that the client might not otherwise be aware of or even consider. One might also take into account that while being comparatively simple, the process is also subject to amendments and updates which can cause unnecessary delays and additional expenses if not taken into account initially.  Likewise, the costs, taxes and similar expenses involved are revised regularly so it is inarguably beneficial to employ professionals who will act with transparency and confidence, acting in the clients’ best interests at every step.

 

At Kazmaz & Yalçın, our team has over 20 years’ experience specialising in providing bespoke real estate services to our clients, ensuring their individual needs are understood and met with clarity and efficiency. Emphasis is given to clear correspondence and practical solutions so the client is aware of processes and progress in a language they understand.

 

The buying process usually begins with due diligence to determine the legal status of the property, it’s suitability for purchase and any other appropriate considerations. Alternative solutions are evaluated and negotiations handled where necessary.

Once the terms and conditions are agreed, a comprehensive agreement is drawn up accordingly and the client grants a Power of Attorney (POA) to our firm’s lawyers. This can be completed in Turkey or in the client’s own country of residence. We provide formats in accordance with both the clients’ and the relevant authority’s requirements, clear instructions and translation services where necessary, allowing the client to complete the POA at their convenience. Once the POA is in place, clients can relax, safe in the knowledge that their best interests will be dutifully represented.  

 

One of the most important stages of the buying process involves the transfer of title at the appropriate land registry office. Once we are satisfied that all contractual obligations have been properly fulfilled, a final check of the title deed is made to ensure this significant step can be completed successfully.

 

A variety of additional services can be provided to the client during and following the purchase process from handling payments to independent surveys, management/rental consultancy to citizenship applications, construction/renovation consultancy to company formation. Working in harmony with equally experienced professionals in all sectors, Kazmaz & Yalçın are dedicated to ensuring each client, large or small, has peace of mind, no matter where they are, in the knowledge that they are receiving a professional, tailor-made service.

B) Vatandaşlık

ANKARA ANLAŞMASI KAPSAMINDA ECAA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

1)Kimlik bilgileri

2)Eğitim ve tecrübeye ilişkin dökümanlar

3)Sermaye belgeleri

4)Mektuplar (referans, potansiyel, niyet mektupları)

5)Eş – çocuk ile birlikte gidilecekse buna ilişkin ek evraklar

6)İş planı

1)KİMLİK BİLGİLERİ:

a)Pasaport:

Kişinin kimlik bilgilerini içerir sayfaların fotokopisinin alınması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı için alınmış başka vizeler var ise onların da eklenmesi tavsiye edilmektedir.

b)Sabıka Kaydı:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

c)Vukuatlı Nüfus Kağıdı:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

d)İkametgah:

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

2)EĞİTİM VE TECRÜBE:

a)Diploma ve transkript:

İngiltere’de kurmak istediğiniz bir iş alanına ilişkin bir diploma sahibiyseniz diploma ve transkript koyulması gerekmektedir.

b)Mesleki Sertifikalar:

Eğer bir diploma sahibi değilseniz, edindiğiniz mesleki sertifikalar eklenmelidir. (Ör: kuaför, çırak vs.)

c)SGK Hizmet Dökümü:

Evrak e – devletten temin edilebilir. Özel olarak barkodlu olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır. Meslek kodu uyumuna da dikkat edilmelidir. (Yani yapılacak iş ile İngiltere’de yapmayı planlanan iş uyumlu olmalıdır. Eğer ki bir uyumsuzluk varsa bunlar için mesleki sertifikalar ve uzmanlık sertifikalarıyla destek gerekmektedir.

d)Özgeçmiş:

Kişi, yaptığı işe ilişkin bir ödül almışsa veyahut da bir seminere eğitime katılmışsa buna ilişkin fotoğrafları, sertifikaları dosyaya eklenmesi önerilmektedir.

e)Ticari Sicil Kayıtları, Faaliyet Belgeleri, Resmi Gazete Evrakları, Vergi Levhaları:

Kişi kendi işiyle uğraşıyor ise; şirkete ilişkin yukarıda belirtilmiş evrakları da başvuruya eklemesi gerekmektedir.

3)SERMAYE

-Geriye doğru 1 yıllık ıslak imzalı, İngilizce banka hesabı dökümü.(Bankalardan talep edildiğinde temin edilecektir.)

-Sermayenizi göstereceğiniz ıslak imzalı, İngilizce banka hesabının gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sermayenin kaynağının da belirtilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin çözüm önerileri de şunlardır:

Altın bozdurma:

*Altınlarla güncel ve düğün fotoğrafları

*EFT dökümanı

*Bozdurma sonrası ıslak imzalı, İngilizce hesap dökümleri

Taşınır veya taşınmaz yoluyla:

*Aracın önceden ruhsat fotokopisi çekilmelidir.

*Satış tapu fotokopisi

*Bankaya aktarılan satış bedellerinin ıslak imzalı banka dökümleri

*Satış sözleşmesi

Hibe/Bağışlama:

*Paranın gönderildiğine dair EFT dekontu

*Paranın alındığına dair ıslak imzalı banka dökümleri

*Hibe eden/bağışlayan kişinin geriye doğru 1 yıllık banka hesap dökümleri

*Hibe eden/bağışlayan kişinin SGK dökümleri

*Hibe edenin taşınır – taşınmaz mal varlığına ilişkin tüm belgeler

*Hibe mektubu: Bağışlayanın adı, soyadı, taraflar arasındaki bağın ne olduğu(anne – baba – arkadaş), bağışladığı para miktarı ve gönderilen paranın bir daha geri istenmeyeceğine dair beyanda bulunduğu mektup. (İletişim bilgileri ve imza olmalı.)

4)MEKTUPLAR

a)Niyet Mektubu:

Maksimum bir sayfa olmalıdır.(Niyet mektubuna ilişkin örnekler, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.) İş planı özeti ve öz geçmişten bahsedilmelidir.

b)Potansiyel Müşteri Mektubu:

İngiltere’ye gittiğinizde sizinle çalışabileceğini belirten yazı,o kişiyle nasıl tanıştığınız, hangi hizmetleri vereceğinizi de ihtiva etmelidir. (Potansiyel müşterinin iletişim bilgileri ve imzası yer almalıdır.)

c) Referans Mektubu:

Mevcut veya eski iş yerlerinden temin edinebilir olan bu referans mektubu iş kapasitesinizi ve yeterliliğinizi ortaya koyacaktır.(Referans mektubu taslağı, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.)

5)EŞ – ÇOCUK

-Eşinizin adli sicil kaydı:

E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.

–Eşinizin SGK Kaydı:

E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.

–Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası:

-Çocuğunuz öğrenci ise öğrenci belgesi

-Çocuk için consent mektubu:

Çocuğunuzun giderlerini karşılayacağınıza dair anne ve babanın taahhütname vermesi gerekmektedir.

-Muvafakatname:

Eşlerden sadece biri başvuruyorsa diğer eşten alınması gerekmektedir. Bu evrak noterden alınmalıdır.

6)İŞ PLANI (Buna ilişkin detaylı araştırmalarımızı tarafımızdan talep edebilirsiniz)

a)İş özeti :

Hangi işi nasıl yapacaksınız, hangi hizmetleri vereceksiniz vs

b)Pazar araştırması, SWOT analizi::

Yapılan araştırmalar sonucu yapılacak işin, İngiltere’de ihtiyaç olunan bir alan olduğu ispat edilmelidir. Google’da araştırmalar yapılarak bir analiz yapılabilir. SWOT analizi olarak ise; güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, fırsatlar ve tehditler olarak dört başlıklı bir analiz yapılması gerekmektedir.

c)Pazarlama stratejileri:

d)Finansal tablolar, bireysel şirket gelir – gider tablosu:

C) İkametgah

ANKARA ANLAŞMASI KAPSAMINDA ECAA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

 

1)Kimlik bilgileri

2)Eğitim ve tecrübeye ilişkin dökümanlar

3)Sermaye belgeleri

4)Mektuplar (referans, potansiyel, niyet mektupları)

5)Eş – çocuk ile birlikte gidilecekse buna ilişkin ek evraklar

6)İş planı

 

 

1)KİMLİK BİLGİLERİ:

 

a)Pasaport:

 

Kişinin kimlik bilgilerini içerir sayfaların fotokopisinin alınması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı için alınmış başka vizeler var ise onların da eklenmesi tavsiye edilmektedir.

 

b)Sabıka Kaydı:

 

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

 

c)Vukuatlı Nüfus Kağıdı:

 

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

 

d)İkametgah:

 

E-devletten İngilizce olarak indirilebilir.

 

2)EĞİTİM VE TECRÜBE:

 

a)Diploma ve transkript:

 

İngiltere’de kurmak istediğiniz bir iş alanına ilişkin bir diploma sahibiyseniz diploma ve transkript koyulması gerekmektedir.

 

b)Mesleki Sertifikalar:

 

Eğer bir diploma sahibi değilseniz, edindiğiniz mesleki sertifikalar eklenmelidir. (Ör: kuaför, çırak vs.)

 

 

 

c)SGK Hizmet Dökümü:

 

Evrak e – devletten temin edilebilir. Özel olarak barkodlu olması dikkat edilmesi gereken hususlardandır.  Meslek kodu uyumuna da dikkat edilmelidir. (Yani yapılacak iş ile İngiltere’de yapmayı planlanan iş uyumlu olmalıdır. Eğer ki bir uyumsuzluk varsa bunlar için mesleki sertifikalar ve uzmanlık sertifikalarıyla destek gerekmektedir.

 

d)Özgeçmiş:

 

Kişi, yaptığı işe ilişkin bir ödül almışsa veyahut da bir seminere eğitime katılmışsa buna ilişkin fotoğrafları, sertifikaları dosyaya eklenmesi önerilmektedir.

 

e)Ticari Sicil Kayıtları, Faaliyet Belgeleri, Resmi Gazete Evrakları, Vergi Levhaları:

 

Kişi kendi işiyle uğraşıyor ise; şirkete ilişkin yukarıda belirtilmiş evrakları da başvuruya eklemesi gerekmektedir.

 

 

3)SERMAYE

 

-Geriye doğru 1 yıllık ıslak imzalı, İngilizce banka hesabı dökümü.(Bankalardan talep edildiğinde temin edilecektir.)

 

-Sermayenizi göstereceğiniz ıslak imzalı, İngilizce banka hesabının gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu sermayenin kaynağının da belirtilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin çözüm önerileri de şunlardır:

 

Altın bozdurma:

 

*Altınlarla güncel ve düğün fotoğrafları

*EFT dökümanı

*Bozdurma sonrası ıslak imzalı, İngilizce hesap dökümleri

 

Taşınır veya taşınmaz yoluyla:

 

*Aracın önceden ruhsat fotokopisi çekilmelidir.

*Satış tapu fotokopisi

*Bankaya aktarılan satış bedellerinin ıslak imzalı banka dökümleri

*Satış sözleşmesi

 

Hibe/Bağışlama:

 

*Paranın gönderildiğine dair EFT dekontu

*Paranın alındığına dair ıslak imzalı banka dökümleri

*Hibe eden/bağışlayan kişinin geriye doğru 1 yıllık banka hesap dökümleri

*Hibe eden/bağışlayan kişinin SGK dökümleri

*Hibe edenin taşınır – taşınmaz mal varlığına ilişkin tüm belgeler

*Hibe mektubu: Bağışlayanın adı, soyadı, taraflar arasındaki bağın ne olduğu(anne – baba – arkadaş), bağışladığı para miktarı ve gönderilen paranın bir daha geri istenmeyeceğine dair beyanda bulunduğu mektup. (İletişim bilgileri ve imza olmalı.)

 

 

4)MEKTUPLAR

 

a)Niyet Mektubu:

 

Maksimum bir sayfa olmalıdır.(Niyet mektubuna ilişkin örnekler, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.) İş planı özeti ve öz geçmişten bahsedilmelidir.

 

b)Potansiyel Müşteri Mektubu:

 

İngiltere’ye gittiğinizde sizinle çalışabileceğini belirten yazı,o kişiyle nasıl tanıştığınız, hangi hizmetleri vereceğinizi de ihtiva etmelidir. (Potansiyel müşterinin iletişim bilgileri ve imzası yer almalıdır.)

 

  1. c) Referans Mektubu:

 

Mevcut veya eski iş yerlerinden temin edinebilir olan bu referans mektubu iş kapasitesinizi ve yeterliliğinizi ortaya koyacaktır.(Referans mektubu taslağı, ayrıca tarafınıza verilen evraklar içerisinde yer almaktadır.)

 

5)EŞ – ÇOCUK

 

-Eşinizin adli sicil kaydı:

 

E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.

 

Eşinizin SGK Kaydı:

 

E- devletten İngilizce bir şekilde temin edilebilir.

 

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası:

 

-Çocuğunuz öğrenci ise öğrenci belgesi

 

-Çocuk için consent mektubu:

 

Çocuğunuzun giderlerini karşılayacağınıza dair anne ve babanın taahhütname vermesi gerekmektedir.

 

-Muvafakatname:

 

Eşlerden sadece biri başvuruyorsa diğer eşten alınması gerekmektedir. Bu evrak noterden alınmalıdır.

 

6)İŞ PLANI (Buna ilişkin detaylı araştırmalarımızı tarafımızdan talep edebilirsiniz)

 

a)İş özeti :

 

Hangi işi nasıl yapacaksınız, hangi hizmetleri vereceksiniz vs

 

b)Pazar araştırması, SWOT analizi::

 

Yapılan araştırmalar sonucu yapılacak işin, İngiltere’de ihtiyaç olunan bir alan olduğu ispat edilmelidir. Google’da araştırmalar yapılarak bir analiz yapılabilir. SWOT analizi olarak ise; güçlü yanlarınız, zayıf yanlarınız, fırsatlar ve tehditler olarak dört başlıklı bir analiz yapılması gerekmektedir.

 

c)Pazarlama stratejileri:

 

d)Finansal tablolar, bireysel şirket gelir – gider tablosu:

 

D) Çalışma İzni