Category

Makaleler / Yazılar
Koronavirüs ve İş Hukuku Türkiye’de görülmekte olan Koronavirüs ( COVİD- 19 ) salgını iş hukuku alanında da oldukça önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır ve çıkmaya devam edecektir. Bu salgın Dünya Sağlık Örgütü’nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle birlikte de iş hukuku literatüründe  “zorlayıcı neden” olarak kabul edilmektedir. FESİHE İLİŞKİN SORUNLAR: 1)Zorlayıcı nedenin iş hukukunda işveren...
Read More
Ankara Anlaşması Kapsamında ECAA Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Kimlik bilgileri Eğitim ve tecrübeye ilişkin dökümanlar Sermaye belgeleri Mektuplar (referans, potansiyel, niyet mektupları) Eş – çocuk ile birlikte gidilecekse buna ilişkin ek evraklar İş planı 1)KİMLİK BİLGİLERİ: Pasaport: Kişinin kimlik bilgilerini içerir sayfaların fotokopisinin alınması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışı için alınmış başka vizeler var ise onların...
Read More
İş Davalarında “Arabuluculuk” Uyuşmazlıkların eskiye göre daha karmaşık ve uzmanlık isteyen hale gelmesi ve insanların ilişkilerini koruma ve devam ettirme istekleri gibi nedenlerle uyuşmazlık tarafları, ihtiyaçları olan çözüme erişebilmek için yargısal süreçler dışında alternatif yöntemler aramışlardır. Bu arayış alternatif uyuşmazlık yöntemlerini doğurmuştur. Arabuluculuk, en hızlı yayılan ve tercih edilen alternatif uyuşmazlık yöntemi olmuştur. Arabuluculuk, işçi...
Read More
Ceza Hukuku Ceza hukukunun genel konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel menfaatleri korumak ceza hukukunun genel amacıdır.Bu amaç doğrultusunda devlet bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermekte ve bunlara uymayanlar için cezalar ön görmektedir; bu kapsamda ceza hukuku, bu kanunlar ile emirleri ve yaptırımları incelemektedir Ceza hukuku tarihsel olarak,...
Read More
Bankacılık ve Finans Hukuku Ceza hukukunun genel konusu suçlar ve cezalardır. Toplumsal düzeni sağlama ve bireysel menfaatleri korumakceza hukukunun genel amacıdır.Bu amaç doğrultusunda devlet bazı davranışları yapma veya bunlardan kaçınma konusunda bireylere emirler vermekte ve bunlara uymayanlar için cezalaröngörmektedir; bu kapsamda ceza hukuku, bu kanunlar ile emirleri ve yaptırımları incelemektedir Ceza hukuku tarihsel olarak, cezalandırmanın...
Read More
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Günümüz teknolojisiyle beraber uyuşmazlıkların sayısı da sürekli artış yaşanmaktadır. Ancak mahkemelerin yoğunluğu, bu hızlı gelişime ayak uyduramamakta; bununla birlikte de uyuşmalıkların çözüme kavuşması daha da zorlaşmaktadır. Buna ilişkin çözümler getiren alternatif uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlıkların mahkeme dışındaki çözüm yollarıyla etkin, hızlı ve daha düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenmiş olup esasen mahkemelere...
Read More
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sistemi Ceza Hukukumuza sonradan girmiş olan bir kavramdır. Bu sistem çağdaş ceza hukukunun önemli kavramlarından birisidir. Özellikle suç işleme eğilimi olmayan bir defaya mahsus elinde olmayan sebeplerle suç işlemiş olan şahısların uzun süre bu suçun etkilerini taşımamaları için şahıslara tanınmış olan bir haktır. Şöyle ki; ilk...
Read More
Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-İ Şuyu ) Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) , paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilerek ferdi mülkiyete geçişi sağlayan ve davanın tarafları açısından benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davasındaki amaç, taraflar arasında çıkan uyuşmazlığın ortaklığın giderilerek sona erdirilmesidir. Mahkeme tarafından,...
Read More
Son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara yatırım yoluyla oturum izni imkânı veren bazı hukuki düzenlemelere gidildi. Böylelikle söz konusu ülkeye yabancı yatırımcı çekilirken, yabancı yatırımcının da vatandaşlık elde etmesinin önü açılmış oldu. Bu yazımızda Avrupa Birliği üye ülkelerinden Portekiz’de ve Türkiye’de bu yöndeki hukuki süreçten bahsedeceğiz. Portekiz’de Yatırım Yolu ile Oturum İzni...
Read More