İcra – İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku

Her Türlü Alacağa İlişkin İcra Takip İşlemlerinin Yürütülmesi, İcra Davalarının Takibi ve Yürütülmesi, Kıymetli Evraka İlişkin İşlemler ve Danışmanlık Hizmetleri, Borçlunun Mal Varlığının Araştırılması, Haciz Tatbiki, Hacizli Veya Rehinli Menkul Ve Gayrimenkullerin Satışı, İcra Ve İflas Erteleme Davaları, Ticaret Mahkemelerinden İflas Kararı Alma, İstihkak Davaları ve Diğer İcra Hukuku-Ceza Davaları, Bireysel Kredi Sözleşmesi Alacak Takipleri hizmetlerimiz İcra ve İflas Hukuku’na dair hizmet başlıklarımızdır.