KVKK

KVKK

Kişisel verilerin korunması mevzuatı ile ilgili danışmanlık verilmesi, Kişisel verilerin toplanması, iletilmesi ve açıklanması hususunda mevzuata ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.