Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras bırakan kişinin vefatı üzerine doğrudan kanundan kaynaklanan hukuki düzenlemelerin danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Hizmet kalemlerimiz; Miras Hukukuna İlişkin Genel Danışmanlık Hizmetleri, Vasiyetname Düzenlenmesi, Miras Sözleşmesinin Düzenlenmesi, Miras Taksimi ve Benzer Uyuşmazlıkların Çözümü başlıklarını kapsamaktadır.