İletişim

Telefon : (+90) 252 363 99 88
Email : info@kazmaz.av.tr

Sorumlu Av. Merih Meltem Anayaroğlu

Biyografi

Öğrenmeyi ve öğrendiklerimi deneyimleyi seviyorum…

Ve öğrendikçe etrafımdakileri yaratıcılığa teşvik etmek, onları yüreklendirmek konusunda heyecan duyuyorum…

Uzun yıllara dayanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki regülasyon ve hukuk danışmanlığı deneyimlerimi,, sosyal sorumluluk anlayışı ile kaynaklara erişmek konusunda dezavantajlı olanlarla paylaşmayı tercih ediyorum…

Çünkü, teknolojinin nimetlerini toplumsal refahı arttırmak amacıyla kullanmak gibi bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum…

Günümüz Endüstri 4.0 zamanı, hukuk sistemleri de bu zamanın ihtiyaçları doğrultusunda değişmek, şekillenmek ihtiyacı içinde…

İşte bu noktada, biz hukukçuların sorumluluk üstlenerek, ihtiyaç duyulan değişime liderlik etmemiz gerekiyor…

Bu nedenle, Türkiye’ nin çekirdek gücü olan ve kıt kaynaklarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam eden KOBİ lerimizin teknolojiyi daha yaygın kullanarak verimlilik kazanmalarına katkıda bulunmayı hedefliyorum…

Özellikle odaklandığım başlıca konular:

• Çok hızlı değişen ve son derece karmaşık hale gelen yasal düzenlemelerle çevrelenmiş olan KOBİ ler / Girişimciler için sade ve kolay anlaşılır – ticari perspektif içeren hukuki destek vermek

• KOBI lerimizi teknolojiyi daha yaygın kullanmaya teşvik edebilmek için özellikle Bulut Bilişim Hizmetleri konusunda hukuki destek vermek

• KOBİ ve Girişimciler için işbirliği – ortak çözüm modelleri yaratmak konusunda hukuki destek vermek

• KOBİ ve Girişimcilerin yaratıcı fikirlerinin hukuken korunması amacıyla destek vermek

• Sanayi 4.0 kapsamında yüksek risklerin yönetimi konularında hukuki destek vermek

I am passionate about learning and creating environments which promote learning, experimentation and encourage everyone to get involved in innovation.

And, I believe that in order to prepare for the future of Industry 4.0 legal services, lawyers and law firms need to stand up and take a leading role in creating the future…

So, I do share my extensive and seasoned ICT Legal & Regulatory Afairs experiences specifically with SME’s… In this digital era, each lawyer must serve more for less, facilitating the access to justice, a social responsibility of this century…

I think each and every person in this digital era, should use technology as a tool for serving the society welfare…

Therefore, my target is to extend technology in SME’s lifes with the intention to optimize their efficiency.

Below are my specific focus areas for SME’s ;

• Navigate Start-ups & SMEs in a complex and ever changing regulation environment

• Encourage Turkish SMEs for utilizing cloud services along with their legal rights

• Encourage SMEs in new and innovative business & collaboration models along with their legal rights

• Protect SME & Start-up innovations through intellectual property law procedures

• Support SMEs in managing industry 4.0 “high risks”

We need to put a genuine focus on client value and get curious and brave. We need to get curious about technology, design thinking and ways of working that have revolutionised other industries.

İleriye bakmak konusunda, çok değerli uygulamalar hayata geçiren hukukçularımız, hukuk bürolarımız var. Ancak, kat edilmesi gereken yolun önemli bir kısmını ardımızda bırakmış olabilmek için yolculuğa devam etmek gerekiyor.

Although there are a number of firms doing brilliant forward looking things, there is still an inertia that plagues most firms.

Dışarıdan gelecek bir baskının neticesinde değişmeye zorlanmak yerine, dosyalarımızdan kafalarımızı kaldırıp harekete geçmeliyiz.

Rather than waiting for external forces to push us to change (or worse, sideline us completely), we need to lift our heads from our paper laden desks and take action now.

Böylesine bir liderlik, ezber bozan yaklaşımların hayata geçirilmesi konusunda cesaretlendirici olmayı gerektiriyor;

Yani;

• “Müşteri değeri” ni doğru algılamak ve buna yürekten odaklanmak

• Teknolojiyle birlikte endüstrilerde devrim yaratan yeni iş yapma modellerini takip etmek

• Tasarım odaklı düşünmeyi öğrenmek

• Verilen hizmet ile müşteriye değer katmak

• Teknolojiyi kullanmaya meraklı ve hevesli olmak

We need to put a genuine focus on client value and get curious and brave. We need to get curious about technology, design thinking and ways of working that have revolutionised other industries.

Cesur olmalı, deneyimlemeli ve müşterilerimizi de bu yolculuğumuza dahil etmeliyiz.

We need to get brave, experiment and get our clients to come along for the ride.

Innovation needs to be a fundamental part of how we operate and not just an initiative for a select few. We need to build environments that encourage learning, failure and learning from failure. Standing still in terms of developing skills and adopting new technologies is not an option.

This is much easier to say than do and it’s important to acknowledge that this is not going to be easy. At times it’s going to be uncomfortable and messy but if we approach it with the right attitude I assure you it will also be fun and rewarding. In terms of practical actions, some of the best things that lawyers and law firms can be doing to prepare for the future include:

• Collaborating with technologists to develop better ways of delivering services to clients.

• Getting small cross-functional teams to tackle problems with internal

processes.

• Regularly meeting with clients to understand their needs and their challenges preparing for the future.

Start small and start now!